Een springlevende kerk in Parijs

Een springlevende kerk in Parijs

De stichting ‘Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs’ (kortweg ‘Parijs Plus’) heeft steeds tot doel gehad om de Eglise Réformée Néerlandaise à Paris (ERN) financieel te ondersteunen. Deze Nederlandse protestantse gemeente in Parijs is een open gemeenschap, gebaseerd op de Nederlandse Protestantse traditie en verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeenschap verbindt permanent in Frankrijk wonende opeenvolgende generaties van Nederlandse emigranten, Nederlanders die tijdelijk in Parijs wonen of verblijven, en Fransen en anderen die zich door huwelijk of anderszins met haar verbonden voelen.

Parijs Plus is gestopt …

In goed overleg met de kerkenraad van de ERN heeft Parijs Plus besloten om per 1 januari 2021 de wervingsactiviteiten te beëindigen. Als dank voor de vaak jarenlange steun hebben we onze donateurs een exemplaar toegestuurd van het boekje ‘UITZICHT‘ met een 50-tal bemoedigingen van de predikant van de ERN, ds. Ruth van der Waall-Schaeffer, die zij sinds de eerste Corona-Lock down via WhatsApp, Facebook en e-mail de wereld ingezonden heeft. Onze stichting heeft aan de uitgave van het boekje meegewerkt.

Belangrijk: Aan een paar van onze trouwe donateurs hebben wij het boekje nog niet kunnen sturen, omdat wij van hen geen adresgegevens hebben. Daarom hebben zij een bankoverschrijving van 1 eurocent gekregen met het verzoek om deze gegevens door te geven aan onze penningmeester Wout de Korte, op zijn e-mailadres wout.dekorte@ziggo.nl. Hij zal er voor zorgen dat deze donateurs alsnog het boekje toegestuurd krijgen. Nog niet alle betrokkenen hebben hierop gereageerd. Binnenkort gaat deze Website uit te lucht. Als u belangstelling heeft voor dit zeer lezenswaardige boekje, aarzel dan niet en stuur hem een mailtje! Ook als u geen donateur bent van Parijs Plus, kunt u het boekje bestellen, maar dan bij ons secretariaat (zie onder Bestuur en Financiën. De prijs bedraagt in dat geval € 10 plus verzendkosten.

… maar de ERN blijft

De fondsenwerving die tot voor kort door onze stichting werd verricht, is sinds 2020 door de ERN overgenomen. Medio 2020 heeft de Nederlandse Belastingdienst aan de ERN de ANBI status toegekend. Dit betekent dat giften die vanuit Nederland aan de ERN gedaan worden, in Nederland ook in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek. Voor meer informatie, zie verder onder Giften

Samen kunnen wij ervoor zorgen dat die kleine Nederlandse gemeente kan blijven bestaan.